Školstvo

Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že až 80% všetkých infekčných ochorení je prenášaných rukami. A preto platí: čistejšie ruky znamenajú menej chorôb. Pedagógovia rýchlo pochopili, že používanie produktov ako Germstar ® udrží študentov zdravých. Mimoriadnu pozornosť treba venovať predškolskému veku, keďže detský organizmus je náchylnejší k získavaniu infekcií. Detské ihriská a kútiky v obchodných domoch sú zdrojom potenciálnych nákaz. Pamätajte, že u detí a starých ľudí môžu viesť aj zdanlivo banálne hnačkové alebo chrípkové ochorenia až k fatálnym následkom. V prípade správneho a pravidelného používania našich výrobkov, je možné znížiť absencie v školách a škôlkach spôsobené chorobou až o 40%!