Pracovisko

Chrániť sa v prostredí, v ktorom zdieľate s kolegami množstvo spoločných priestorov, povrchov a predmetov je mimoriadne dôležité pre Vaše zdravie. Najmä ak manipulujte s bankovkami alebo si podávate počas dňa ruky s väčším množstvom ľudí, ste ohrození najviac.  Zamestnávatelia používajúci produkty Germstar ®  zaznamenali významné zníženie počtu zameškaných dní v práci spôsobených chorobou ( až o 40% ).  Naše výrobky tvoria základ protiepidemických opatrení v mnohých pracovných prostrediach ako sú banky, hypermarkety, čerpacie stanice alebo rôzne druhy kancelárskych priestorov. Používajte produkty Germstar ® v práci a zostaňte zdraví !