Štátna správa

Produkty Germstar ® sú široko využívané celou radou vládnych inštitúcií. Pre políciu a väzenskú správu ako aj pre verejné úrady miestnej alebo krajskej správy sú určené bezdotykové dispenzáre v špeciálnej anti-vandal úprave. Existuje množstvo aplikácií pre vojsko, hasičov a záchranárov. Zvláštne uplatnenie nachádzajú produkty Germstar ® u zamestnancov pošty, ktorých ruky sú mimoriadne exponované choroboplodným zárodkom.