Prečo dezinfikovať:Prečo dezinfikovať

Vyše tri a pol milióna detí ročne zomiera na hnačku alebo pneumóniu skôr ako dosiahne piaty rok života. Jedným zo spôsobov ako tomu zabrániť, môže byť umývanie rúk. Aj keď ide o jednoduchý úkon, zriedka kedy sa využíva a nie je vždy ľahké ho uskutočniť pre nedostatok vody alebo mydla. Problém spočíva v tom, že sa nekladie dostatočný dôraz na umývanie rúk pred, počas a po takých činnostiach, po ktorých by mal byť tento úkon automatický.

Činnosti, ktoré si bezpodmienečne vyžadujú umytie rúk: po použití toalety (wc); po návrate domov; pred jedlom; pred, počas a po príprave pokrmu; po manipulácii s nečistými predmetmi a povrchmi; po kontakte so zvieratami a podobne... 

Tradičné umývanie rúk mydlom sa používa predovšetkým na odstránenie nečistôt. Intenzívne umývanie mydlom vás však nechráni pred šírením infekcie. Účinnejšie sú v takomto prípade antimikrobakteriálne mydlá, avšak ideálnym riešením sú sanitizéry na báze alkoholu. Pri aplikácií bežných gélových dezinfekčných prostriedkov prichádzate do kontaktu s pumpou alebo fľaškou sanitizéra, ktoré už môžu byť zdrojom nákazy. Absolútne dokonalým riešením sú BEZKONTAKTNÉ dávkovače Germstar ®.

Odporúčame použiť: 

 • Pred jedlom
 • Po použití toalety
 • Pred prípravou jedla
 • Po strete s chorými ľuďmi
 • Na dezinfekciu reznej rany
 • Po návšteve lekára alebo nemocnice
 • Po použití hromadného dopravného prostriedku
 • Pred vkladaním alebo vyberaním kontaktných šošoviek
 • V akejkoľvek situácii, ktorá si vyžaduje chirurgickú čistotu rúk
 • Po kontakte so zvieratami, obzvlášť exotickými
 • Po kýchnutí, zakašľaní alebo smrkaní
 • Po výmene plienky