Naša filozofia

 

Podľa vyjadrenia WHO sa až 80% infekčných ochorení prenáša rukami.

závislosti od vážnosti ochorenia je produktivitakaždej spoločnosti viac alebo menej negatívne ovplyvnená našou práceneschopnosťou.

 

Cieľom spoločnosti MEDECO s.r.o. je prevencia a zabezpečenie ochrany zdravia

 

- Elimináciou  hromadne prenosných infekčných ochorení.

- Hygienou zamestnancovubytovacích zariadeniach, zdravotníctve, priemysle,  potravinárstve a školstve.

- Zabezpečovaním  hygienických bariér v nemocničnom prostredí a priestoroch s väčším výskytom ľudí popr. komunít.

-Naším  cieľom, je zdokonaliť/skvalitniť zdravie populácierámci celosvetovej kontroly infekcií.

 

Vo všetkých oblastiach života, kde sa ľudia niečoho dotýkajú, existuje nebezpečenstvo prenosných ochorení - infekcií, čo je odborný termín popisujúci prenos choroboplodných zárodkov z jedného hostiteľa na druhého. Typickým príkladom infekcie sídliace na zariadeniach toaliet, ktorých sa dotkol nespočet ľudí. Na povrchu páky klasického dávkovača mydla sa môže ľahko vyskytovať viac ako štvrť milióna baktérií a to len na centimetri štvorcovom, čo celkom eliminuje účinok umytia a dezinfekcie rúk. A preto bezdotykové sanitárne systémy Germstar ®   riešením ako zabrániť prenosu infekcií.

Germstar ® je patentované riešenie, ktoré poskytuje dezinfekciu rúk až v chirurgickej kvalite so širokou využiteľnosťou všade, kde je výskyt infekčných ochorení možný. Prevencia vo forme ochrany môže priniesť nemalé finančné úspory vo forme udržania práceschopnosti najmä v čase vyššieho výskytu infekčných ochorení.

Používaním prostriedkov na redukciu infekčných ochorení priamo ovplyvňujete práceschopnosť zamestnancov, klientov a eliminujete náklady na ich zdravotnú starostlivosť.

V súčasnosti firma pôsobí v oblasti zdravotníctva, hotelierstva, školstva, priemysle a v štátnej správe.