Možnosti spolupráce:


Predajcovia

Z dôvodu expanzie na slovenský a český trh hľadáme nezávislých predajcov vo všetkých oblastiach použitia produktovej rady Germstar ® . Ideálnym kandidátom je obchodník so skúsenosťami v kľúčových odvetviach, so živnostenskou registráciou a vlastným autom. Ponúkame profesionálny školiaci program a mimoriadne provízne ohodnotenie.
Kontaktný formulár:

Meno:
Názov spoločnosti:
Email:
Telefón:
Preferovaný kontakt Telefón
Email
Pošta
Adresa:
Mesto:
Z akých oblastí su vaše doterajšie skúsenosti:
Aký je celkový počet hodín týždenne,
ktoré môžete venovať predaju:
Ako ste sa dozvedeli o tomto programe: