Možnosti spolupráce:


Distribútori

Chcete rozšíriť Vaše portfólio o výrobky, ktoré nemajú na trhu konkurenciu? Tešíme sa na obchodné partnerstvo pri splnení týchto minimálnych podmienok:

- stabilní distribútori s vlastnými skladovými priestormi, silnou zákazníckou základňou a predajnou silou

- najmenej 2 roky skúseností s B2B predajom

- špecializácia na HoReCa segment, služby, zdravotnícke zásobovanie, priemysel a wellness/fitness

Ponúkame exkluzívne distribučné podmienky!

Kontaktný formulár:

Meno kontaktnej osoby:
Názov spoločnosti:
Email:
Telefón:
Preferovaný kontakt Telefón
Email
Pošta
Adresa:
Mesto:
Región/teritórium obchodu:
Oblasti pôsobenia: